Критерії відбору кандидатів

Для прийому до лав ЗСУ за посадами старшинського, сержантського і рядового складу можуть бути розглянуті придатні за здоров’ям особи, що бажають служити, володіють достатнім рівнем фізичної підготовки та успішно пройшли професійно-психологічний відбір, а саме:

  • особи призовного віку, що володіють здобутою вищою, професійно-технічною чи повною загальною середньою освітою;
  • кандидати, що попередньо не проходили строкову службу;
  • військовослужбовці строкової служби, термін якої перевищує 3 місяці;
  • військовозобов’язані (чоловіки) вікової категорії від 18 до 50 років (до 60, як виключення за згодою командира частини) та жінки вікової категорії від 18 до 45 років, що не відносяться до офіцерського складу та не мають загальновійськового звання;
  • рядові та старші солдати, які прослужили на строковій службі не менше трьох місяців.

Для прийняття на військову службу за контрактом кандидатам із числа військовозобов’язаних та жінок без загальновійськового звання пропонуються основні, споріднені посади або посади, отримані під час навчання спеціальністі.

Заходи по відбору кандидатів  проводяться з метою всестороннього вивчення особистих якостей кандидатів (моральних, інтелектуальних, фізичних, кваліфікаційних та ін.), ставлення до служби, виконання службового обов’язку по захисту держави, а також оптимального підбору роду та типу військової служби.

Особи, що не мають обмежень за станом здоров’я, володіють спортивними досягненнями та отримали цивільну освіту, що споріднені з військовими спеціальностями, мають суттєву перевагу у процесі відбору кандидатів.

У випадку наявності вакантних посад, що можуть заміщуватись жінками, можливе проведення набору серед них до лав ЗСУ.вони можуть бути прийняті на службу до лав ЗСУ.

Наказом Міністра оборони України від 2 грудня 2008 року № 600 (зі змінами) затверджений перелік військових посад рядового, сержантського, старшинського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками.

Наказом Міністерстра оборони України від 3.06.2016 року №292 затверджено розширений перелік посад і військово-облікових спеціальностей на які дозволяється призначати військовослужбовців-жінок.