Право на освіту для військових та членів їх сімей

Військовим надається право навчання та отримання післядипломної освіти у:

  • вищих військових навчальних закладах,
  • військових коледжах,
  • військових навчальних підрозділах ВНЗ,
  • підготовчих військових закладах.

Згідно до порядку, встановленого положенням про проходження військової служби громадянами України, військові можуть скористатися правом на навчання у ВНЗ без відриву від служби та отримати вищу освіту заочно у вищих військових навчальних закладах (споріднену з цивільною) за рахунок держави.

У разі зміни місця проходження служби, а також у випадку звільнення за досягненням граничного віку військовослужбовця, його станом здоров’я або у зв’язку із скороченням штатів/проведенням організаційних заходів члени сімей військових, що навчаються у навчальних закладах державної форми власності, мають право на переведення до найближчих по відношенню до нового місця призначення/проживання державних закладів.

Діти військових можуть скористатись правом першочергового отримання місця у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах, а також у дитячих оздоровчих таборах будь-якої форми власності.

Згідно ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” переважним правом зарахування до військовонаправлених навчальних закладів (військових ліцеїв, навчальних закладів з посиленою військово-фізичною підготовкою, військових ВНЗ та ВНЗ, у складі яких знаходяться військові навчальні підрозділи), за умов вдалого складення іспитів та повній відповідності вимогам і правилам прийому, можуть користуватися діти звільнених військових та військових, вислуга яких в календарному обчисленні становить не менше 20 років.