Відпустки

 1. 1. Тривалість основної щорічної відпустки для військових визначається відповідно до набутого строку військової вислуги та становить:
  • 30 діб – для службовців, строк вислуги яких становить менше 10 років;
  • 35 діб – для військових, строк вислуги яких – від 10 до 15 років;
  • 40 діб – для контрактників, строком вислуги від 15 до 20 років;
  • 45 діб – для військовослужбовців, строк вислуги яких перевищує 20 років.
 2. Військовим згідно ЗУ «Про відпустки» надаються додаткові відпустки (в тому числі творчі і соціальні) та відпустки у зв’язку з навчанням.
 3. Відпустка за сімейними обставинами за потреби та іншими поважними причинами надається без збереження фінансового забезпечення та становить не більше 15 календарних діб на рік.

Керуючись статтею 10 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:

 • Основна щорічна відпустка присвоюється із збереженням усіх видів забезпечення та виплатою грошової допомоги на оздоровлення, розмір якої рівний фінансовому забезпеченню за місяць;
 • Тривалість обов’язкової відпустки збільшується із збільшенням військової вислуги, за бажанням може надаватися двома частинами, при умові, що більша її частина становитиме мінімум 24 календарних дні;
 • У зв’язку з навчанням у навчальних закладах, особливим характером служби та іншими поважними причинами надаються додаткові відпустки із збереженням за військовим забезпечення;
 • Соціальні та творчі відпустки надаються згідно ЗУ «Про відпустки», інші додаткові відпустки надаються у порядку та на підставах відповідних законів України;
 • Щорічна додаткова відпустка із збереженням усіх видів забезпечення надається військовим, обов’язки яких виконуються в умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я, прямопропорційно впливають на підвищення інтелектуального та нервово-емоційного навантаження чи здійснюються в особливих природних, кліматичних, географічних, екологічних та інших умовах;
 • Невикористані дні основної або додаткової щорічної відпустки з причин хвороби компенсуються у вигляді продовження вищевказаної відпустки після одужання на ту ж кількість днів;
 • На підставі рішення ВЛК (спеціальна військово-лікарська комісія) службовцям надаються відпустки для лікування із збереженням усіх видів забезпечення, тривалість яких регламентується характером та ступенем захворювання;
 • При бажанні чоловік чи дружина контрактника самостійно обирає зручний час для основної щорічної відпустки одночасно із відпусткою військовика.